חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:17 זריחה: 6:39 י"א בתשרי התשפ"ג, 6/10/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יראת שמים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1704 - כל המדורים ברצף
בן-אדם יכול להשתנות
יש חדש
השופר מהדהד בשני קולות
יראת שמים
תפקידו של הרב
האמונה היא הברכה
ילד בוכה בלילה
דו-שיח עם הנביאים
דיי להאביס את המוח
התקיעות של אלול

לבדוק עם מי אוכלים

״ואכלת לפני ה׳ אלוקיך... למען תלמד ליראה את ה׳ אלוקיך״ (דברים יד,כג). מה שייך הסיום ״למען תלמד ליראה״ אחרי ״ואכלת לפני ה׳ אלוקיך״? אלא שהתורה מזהירה כי בשעה שאדם יושב לאכול בחברותא, עליו לדקדק ביושבים עמו, שיישב עם אנשים מהוגנים. ״למען תלמד ליראה את ה׳ אלוקיך״ – עם מי שאפשר ללמוד מהם יראת שמים.

(עטורי תורה)

אכילה שמביאה יראת ה'

״ואכלת לפני ה׳ אלוקיך״ – אכילת מצווה, ״למען תלמד ליראה״ – מאכילה כזאת תלמד לירא את ה׳. כשיהודים אוכלים יחד לשם שמים, בקדושה ובטהרה, הדבר מביא לידי יראת שמים.

(רבי שמחה-בונם מפרשיסחה)

יראה מחשש איסור

ירא אני מאוד מקוזק, ובפרט כשבידו נשק. כל שכן שאני מפחד מפני גדוד קוזקים מזוינים. וכל זה אינו בר-השוואה כלל ליראתי וחרדתי מספק-ספקא של איסור דרבנן.

(רבי ברוך ממז׳יבוז׳)

יראת העונש מצילה

׳יראת העונש׳ אינה עבודה תמה, שהרי האדם נזהר מחטא מתוך דאגה לעצמו. ובכל-זאת התורה מזהירה מהעונש הצפוי לחוטא, כדי שיראת העונש תצילנו מעשיית עבירה, שהיא גרועה בהרבה מפנייה אישית.

(אור התורה)

שתי דרכים

אני הגעתי ליראת שמים דרך התורה, ואילו חברי רבי דוד מללוב הגיע לתורה דרך יראת שמים.

(היהודי הקדוש מפרשיסחה)

עדות לרוממות

עונשי התורה אינם בגדר נקמה וגמול, אלא תוצאה טבעית של החטא. זו תופעה נפלאה, המצביעה על רוממות הבורא וגדולתו. כאשר אדם מכיר בתופעה זו, יש ב׳יראת העונש׳ שלו משום ׳יראת הרוממות׳. הדבר דומה לאדם המפחד מצדיק גדול, שיכול להענישו בדיבור פיו. היראה מעונשו של הצדיק נובעת מהכרה ברוממותו, בכוחו העל-טבעי.

(הצמח צדק)

החטא גרוע מהעונש

החטא גורר עונש בגיהינום, שהוא בגדר רפואה וטובה גדולה לחוטא, כי החטא גרוע עוד יותר. ידיעה זו צריכה להביא את האדם לידי ׳יראת חטא׳, יראה מפני החטא עצמו.

(לקוטי תורה)

יראת חטא

מי שיש בידו יראת העונש בלבד, עלול להתפתות מפיתויי היצר, שכן הנאת העבירה באה מייד, והעונש בא לאחר זמן. האדם גם חושב שביכולתו לעשות תשובה ולמנוע את העונש. ואולם המפחד מן החטא עצמו, היינו מן הפירוד מהקב״ה הנגרם על-ידו, מרגיש מייד את חומרת העבירה. כמו-כן אין הוא רוצה להיפרד מאלוקות אפילו לרגע אחד.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)