''
| | |
: 17:01 : 6:42 ' ", 16/1/21


( " - ("

ההתעוררות להתקשרות באה מהרבי, אולם קיומה תלוי במקושר עצמו

      
    ('' 2002)   '' -  ('')