''
| | |
: 17:07 : 6:40 " ", 23/1/20


( " - ("

ההתעוררות להתקשרות באה מהרבי, אולם קיומה תלוי במקושר עצמו

      
    ('' 2002)   '' -  ('')