''
| | |
: 19:50 : 5:41 " ", 3/7/20


( " - ("

תכלית השעבוד לבוא אל הטוב האמיתי – ויחי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')