''
| | |
: 18:45 : 6:26 " ", 16/9/19


( " - ("

תכלית השעבוד לבוא אל הטוב האמיתי – ויחי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')