''
| | |
: 16:36 : 6:26 " ", 2/12/20


( " - ("

"שובה ישראל עד ה אלוקיך", והכן עצמך לקבלת משיח צדקנו!

      
    ('' 2002)   '' -  ('')