''
| | |
: 18:09 : 6:44 " ", 14/10/19


( " - ("

מרגע לרגע מתקרבים יותר לזמן שבו "ועבדי דוד מלך עליהם"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')