''
| | |
: 19:26 : 6:05 " ", 12/8/20


( " - ("

מרגע לרגע מתקרבים יותר לזמן שבו "ועבדי דוד מלך עליהם"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')