''
| | |
: 16:38 : 6:15 " ", 20/11/19


( " - ("

יהודי שאינו רואה גילוי שכינה, דורש ותובע "היכן השכינה!"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')