''
| | |
: 19:24 : 6:06 " ", 14/8/20


( " - ("

יהודי שאינו רואה גילוי שכינה, דורש ותובע "היכן השכינה!"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')