''
| | |
: 18:27 : 6:34 ' ", 27/9/20


( " - ("

חושך הגלות הוא הראיה שתיכף באים לאור הגאולה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')