''
| | |
: 16:36 : 6:22 ' ", 26/11/20


( " - ("

השפעות הנשיא נמשכות; האחריות מוטלת על "זרעו"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')