''
| | |
: 18:00 : 5:30 ' ", 30/3/20


( " - ("

השפעות הנשיא נמשכות; האחריות מוטלת על "זרעו"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')