''
| | |
: 19:35 : 5:59 " ", 3/8/20


( " - ("

נדרשת עשייה כדי להביא את הנשמה לגילוי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')