''
| | |
: 18:37 : 6:30 ' ", 21/9/20


( " - ("

החושך עצמו מוכיח שתיכף מגיע אור הבוקר.

      
    ('' 2002)   '' -  ('')