''
| | |
: 18:25 : 6:35 " ", 30/9/20


( " - ("

נטילת-ידיים לאמירת ברכה, נשיאת סמל על הבגד בשבת ברשות הרבים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')