''
| | |
: 18:37 : 6:30 " ", 21/9/19


( " - ("

כשיודעים שאין זה אלא ניסיון – מתבטלים כל הקשיים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')