''
| | |
: 19:28 : 6:03 ' ", 10/8/20


( " - ("

הכול חדור בנקודה אחת - קבלת פני משיח צדקנו

      
    ('' 2002)   '' -  ('')