''
| | |
: 16:38 : 6:15 " ", 20/11/19


( " - ("

משיח ממתין להוריד את ההעלם והסתר ולהתגלות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')