''
| | |
: 19:23 : 6:07 " ", 15/8/20


( " - ("

משיח ממתין להוריד את ההעלם והסתר ולהתגלות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')