''
| | |
: 18:30 : 6:33 ' ", 25/9/20


( " - ("

כפי שיהודי מתנהג עם רעהו, כך בדיוק מתנהגים עמו מלמעלה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')