''
| | |
: 19:40 : 5:37 ' ", 27/5/20


( " - ("

הערות ללוח ראש-השנה, קריאת התורה בחנוכה באה"ק

      
    ('' 2002)   '' -  ('')