''
| | |
: 16:42 : 6:08 " ", 12/11/19


( " - ("

כל יהודי הוא נימול בעצם ונאמר עליו "אב המון גויים"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')