''
| | |
: 19:50 : 5:42 " ", 6/7/20


( " - ("

שלילת תחנון בימי שמחה, כבוד הספרים, "רגע של שתיקה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')