''
| | |
: 19:50 : 5:42 " ", 6/7/20


( " - ("

הנהגת כל העולם באופן ד"שופטים ושטרים תיתן לך"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')