''
| | |
: 19:50 : 5:42 " ", 6/7/20


( " - ("

לנוס מעיסוקי כל השנה ל"מקלט" – מקום של יראת-שמים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')