''
| | |
: 16:37 : 6:33 ' ", 12/12/18


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')