''
| | |
: 18:03 : 6:48 ' ", 19/10/18


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')