''
| | |
: 17:28 : 6:22 ' ' ", 15/2/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')