''
| | |
: 16:37 : 6:17 ' ", 22/11/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')