''
| | |
: 18:25 : 6:35 " ", 29/9/20


( " - ("

נדרשת עבודה פשוטה – בלי חכמות ובלי פשטלאך

      
    ('' 2002)   '' -  ('')