''
| | |
: 17:01 : 6:42 ' ", 17/1/20


( " - ("

קיום תורה ומצוות למעלה ממדידה והגבלה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')