''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

מנהגי חב"ד לשבוע יום-הכיפורים - יום חמישי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')