''
| | |
: 16:39 : 6:13 ' ", 18/11/19


( " - ("

התוכן הפנימי של המצה הוא הבסיס לעבודת ה על-ידי האדם, כל השנה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')