''
| | |
: 18:33 : 6:32 ' ", 23/9/20


( " - ("

התוכן הפנימי של המצה הוא הבסיס לעבודת ה על-ידי האדם, כל השנה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')