''
| | |
: 18:24 : 6:36 " ", 1/10/20


( " - ("

מפרשת פרה מקבלים כוח לכל ענייני התורה ומצוותיה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')