''
| | |
: 19:27 : 6:04 " ", 11/8/20


( " - ("

במתן-תורה ניתן הכוח לכל אחד שעבודתו תהיה באופן ד"אחת דיבר אלוקים"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')