''
| | |
: 18:35 : 6:30 ' ", 22/9/20


( " - ("

הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')