''
| | |
: 16:36 : 6:25 " ", 1/12/20


( " - ("

הטהרה מהטומאה החמורה ביותר על-ידי הפרה הירודה ביותר

      
    ('' 2002)   '' -  ('')