''
| | |
: 16:37 : 6:34 " ", 12/12/19


( " - ("

הטהרה מהטומאה החמורה ביותר על-ידי הפרה הירודה ביותר

      
    ('' 2002)   '' -  ('')