''
| | |
: 19:23 : 6:07 " ", 15/8/20


( " - ("

עבודת בירור העולם נרמזת בשמו הארמי של החודש – מרחשוון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')