''
| | |
: 17:35 : 6:14 " ", 23/2/20


( " - ("

אכילה שממשיכה מלמעלה מהשתלשלות עד לגשמיות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')