''
| | |
: 18:27 : 6:34 ' ", 27/9/20


( " - ("

החידוש בהעלאת הגשמיות במשכן ובתפילה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')