''
| | |
: 16:37 : 6:34 " ", 13/12/19


( " - ("

המפתח להצלחה בשליחות: ביטול בפני המשלח

      
    ('' 2002)   '' -  ('')