''
| | |
: 16:36 : 6:20 ' ", 25/11/20


( " - ("

המפתח להצלחה בשליחות: ביטול בפני המשלח

      
    ('' 2002)   '' -  ('')