''
| | |
: 17:03 : 6:41 " ", 18/1/20


( " - ("

עלינו החובה לסיים המלחמה ולהכין הדרך למשיח צדקנו

      
    ('' 2002)   '' -  ('')