''
| | |
: 16:36 : 6:25 " ", 30/11/20


( " - ("

עלינו החובה לסיים המלחמה ולהכין הדרך למשיח צדקנו

      
    ('' 2002)   '' -  ('')