''
| | |
: 16:39 : 6:13 ' ", 18/11/19


( " - ("

השכחה שמביאה לגאווה, ולעומתן – ביטחון בה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')