''
| | |
: 17:03 : 6:41 ' ", 19/1/21


( " - ("

השכחה שמביאה לגאווה, ולעומתן – ביטחון בה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')