''
| | |
: 19:46 : 5:35 " ", 7/6/20


( " - ("

בשבת חזון רואים את בית-המקדש בראייה מוחשית

      
    ('' 2002)   '' -  ('')