''
| | |
: 16:37 : 6:17 " ", 22/11/19


( " - ("

"ופרצת" בלימוד התורה, בניצול הזמן בכמות ובאיכות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')