''
| | |
: 16:50 : 5:58 " ", 31/10/20


( " - ("

זמן לחשבון נפש בעניין ד"בהעלותך את הנרות"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')