''
| | |
: 19:25 : 6:05 " ", 13/8/20


( " - ("

: להתאמץ בחלק השייך במיוחד לנשמתו
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')