''
| | |
: 19:23 : 6:07 " ", 15/8/20


( " - ("

: יהודי שאינו רואה גילוי שכינה, דורש ותובע "היכן השכינה!"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')