''
| | |
: 17:07 : 6:40 ' ", 22/1/21


( " - ("

: כללים להבדל בין בבלי לירושלמי
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')