''
| | |
: 19:48 : 5:45 ' ", 12/7/20


( " - ("

: חמשת דרגות הנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה (נרנח"י)
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')