''
| | |
: 16:38 : 6:15 " ", 20/11/19


( " - ("

: כל יהודי הוא "מלך" על הטבע – בכוח התנהגותו ה'ניסית'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')