''
| | |
: 19:24 : 6:06 " ", 14/8/20


( " - ("

: כל יהודי הוא "מלך" על הטבע – בכוח התנהגותו ה'ניסית'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')