''
| | |
: 18:38 : 6:29 " ", 21/9/19


( " - ("

: דריכת החתן / הוראה לרבים / ציבור במקום הש"ץ
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')