''
| | |
: 18:24 : 6:36 " ", 1/10/20


( " - ("

: כשמתנהגים באופן ד"גאון יעקב", אומות העולם מסייעות לישראל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')