''
| | |
: 19:31 : 6:01 " ", 7/8/20


( " - ("

: שתי התקופות דימות המשיח רמוזות בהפטרה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')