''
| | |
: 19:51 : 5:40 " ", 3/7/20


( " - ("

: הנהגת כל העולם באופן ד"שופטים ושטרים תיתן לך"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')