''
| | |
: 19:47 : 5:47 " ", 16/7/20


( " - ("

: לנוס מעיסוקי כל השנה ל"מקלט" – מקום של יראת-שמים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')