''
| | |
: 16:36 : 6:26 " ", 2/12/20


( " - ("

: אריכות הגלות – כדי שיתוסף עוד יותר ב"רכוש גדול"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')