''
| | |
: 18:25 : 6:35 " ", 30/9/20


( " - ("

: אנחנו יצרנו את הבעיה הדמוגרפית
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')